Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd
Eventure Team
Position:
Chief Information Officer
Address:
bul. "General Eduard I. Totleben" 53-55, Business Center Regus
Sofia 1606, Bulgaria
Phone:
+359 2 805 71 81
Mobile:
+359 889 45 1030
Send an Email
(optional)
Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0314-C01
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ИВЕНЧЪР ЕООД

Обща стойност: 3 458.84 лв., от които 2 940.01 лв.
европейско и 518.83 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

Постигнат резултат: Финансовата помощ ще бъде използвана за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата предприятието, ще продължат дейността си и след приключване на проекта.
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):
ИВЕНЧЪР ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 7 939.29 лв.

Начало: 22.03.2021 г.
Край: 22.06.2021 г.